PRACA W STRAŻY

NABORY:

Nabór na wolne stanowisko w Straży Miejskiej. (KLIKNIJ)

OGÓLNE WYMAGANIA NA STRAŻNIKA MIEJSKIEGO:

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r o strażach gminnych (miejskich) (Dz.U.97.123.779 z późn. zm.) wyciąg.

Art. 24. Strażnikiem może być osoba, która:

1) posiada obywatelstwo polskie,

2) ukończyła 21 lat,

3) korzysta z pełni praw publicznych,

4) posiada co najmniej wykształcenie średnie,

5) cieszy się nienaganną opinią,

6) jest sprawna pod względem fizycznym i psychicznym,

7) nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za ścigane z oskarżenia publicznego i umyślnie popełnione przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,

8 ) ma uregulowany stosunek do służby wojskowej.

Art. 24a. 1. Strażnicy oraz osoby ubiegające się o przyjęcie do pracy w charakterze strażnika podlegają obowiązkowym badaniom lekarskim i psychologicznym.

Art. 25. 1. Strażnika zatrudnia się po raz pierwszy na czas określony nie dłuższy niż 12 miesięcy, w ramach którego odbywa szkolenie podstawowe.

2. Szkolenie podstawowe kończy się egzaminem, który przeprowadza komisja egzaminacyjna powoływana przez właściwego terytorialnie komendanta wojewódzkiego (Stołecznego) Policji. Członkowie komisji powinni posiadać wiedzę, umiejętności i doświadczenie w zakresie wynikającym z programu szkolenia podstawowego.

3. Po ukończeniu z wynikiem pozytywnym szkolenia podstawowego, strażnika można zatrudnić na czas określony nie dłuższy niż 3 lata albo na czas nieokreślony.

4. W uzasadnionych przypadkach można odstąpić od zatrudnienia strażnika na czas określony, jeżeli posiada on odpowiednie przygotowanie do pracy w straży.


interwencja
ZGŁOŚ INTERWENCJĘ


interwencja
INTERAKTYWNA MAPA MIASTA

mapa
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Kategorie

Archiwa

Sierpień 2018
P W Ś C P S N
« Lip    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

W TERENIE

bezpieczneferie
"REWOLUCJA ŚMIECIOWA"

interwencja
Ostrzeżenia METEO

ZOMM
ZOMM INFORMACJE
interwencja
RAZEM BEZPIECZNIEJ W REGIONE
ITAKA
OSOBY ZAGINIONE Z TERENU WOJ. ŚLĄSKIEGO