2012/2013

Podsumowanie działań profilaktycznych w roku szkolnym 2012/2013

    W roku szkolnym 2012/2013 działaniami profilaktycznymi było objętych 4,295 dzieci i młodzieży w wieku od trzech do dziewiętnastu lat. Scenariusze zajęć są oparte na autorskich programach strażników miejskich. Po raz pierwszy w tym roku szkolnym profilaktyką zostały objęte osoby dorosłe, kadra pedagogiczna jak i opiekunowie dzieci.

Sprawozdanie za rok 2012/2013

 

Przedszkola:

Przedszkole nr 1 „Bezpieczne przedszkole”

Przedszkole nr 2 „Bezpieczne przedszkole”

Przedszkole nr 3 „Bezpieczne przedszkole”

Przedszkole nr 4 „Bezpieczne przedszkole”

Przedszkole nr 5 „Bezpieczne przedszkole”

Przedszkole nr 7 „Bezpieczne przedszkole”

Przedszkole nr 8 „Bezpieczne przedszkole”

Przedszkole nr 9 „Bezpieczne przedszkole”

Przedszkole nr 10„Bezpieczne przedszkole”

Przedszkole nr 12 „Bezpieczne przedszkole”

Przedszkole nr 13 „Bezpieczne przedszkole”

Przedszkole nr 14 „Bezpieczne przedszkole”

Przedszkole nr 15 „Bezpieczne przedszkole”

Przedszkole nr 16 „Bezpieczne przedszkole”

Przedszkole nr 17 „Bezpieczne przedszkole”

Przedszkole nr 18 „Bezpieczne przedszkole”

Przedszkole nr 19 „Bezpieczne przedszkole”

Przedszkole nr 20 „Bezpieczne przedszkole”

ZSP nr 1 „Bezpieczne przedszkole”

ZSP nr 2 „Bezpieczne przedszkole”

Akademia Przedszkolna „Skrzat” „Bezpieczne przedszkole”

Akademia Przedszkolna „Skrzat” „ Eko- strażnik”- 2 grupy

Przedszkole nr 1 „Strażnik miejski przyjaciel”- 1 grupa

Przedszkole nr 7 „Bezpieczne ferie”- 2 grupy

Przedszkole nr 7 „Jesteśmy bezpieczni”- 1 grupa

Przedszkole nr 7 „Eko – strażnik”- 1 grupa

Przedszkole nr 16 „Trzy kolory”– 3 grupy

Przedszkole nr 16 „Strażnik miejski przyjaciel”- 1 grupa

Przedszkole nr 20 „Strażnik miejski przyjaciel”- 1 grupa

 

Szkoły Podstawowe:

SP nr 1 „Agresja rówieśnicza” – 4 klasy

SP nr 3 „Pierwsza pomoc”- 3 klasy

SP nr 3 „Agresja rówieśnicza”- 3 klasy

SP nr 3 „Cyberprzemoc”- 5 klasy

SP nr 3 „Bezpieczne ferie ”- 3 klasy

SP nr 4 „Bezpieczna droga do szkoły” – 2 klasy

SP nr 6 „Bezpieczna droga do szkoły” – 1 klasa

SP nr 9 „Agresja rówieśnicza”- 14 klas

SP nr 9 „Bezpieczne ferie”- 12 klas

SP nr 9 „Cyberprzemoc”- 4 klasy

SP nr 12 „Agresja rówieśnicza”- 2 klasy

SP nr 14 „Agresja rówieśnicza”- 1 klasa

SP nr 16 „Bezpieczna droga do szkoły” – 2 klasy

ZSP nr 2 „Bezpieczne ferie”- 7 klasy

ZSP nr 2 „Pierwsza pomoc”- 6 klasy

ZSP nr 2 „Agresja rówieśnicza”- 4 klasy

ZSP nr 2 „Powiedz NIE!”- 2 klasy

 

Gimnazja:

Gimnazjum nr 2 „Odpowiedzialność karna”

Gimnazjum przy LO nr 1 „Agresja rówieśnicza” – 5 klasy

 

Szkoły Ponadgimnazjalne:

Liceum Ogólnokształcące nr 1 „Agresja rówieśnicza”- 5 klasy

 

Osoby dorosłe:

ZSP nr 3 „Konflikty rówieśnicze” – prelekcje dla nauczycieli

SP nr 7 „Odpowiedzialność karna nieletnich” – spotkanie z dziećmi i ich opiekunami

 

Inne:

SP nr 1 „Spotkanie z kuratorium”

SP nr 3 Apel dotyczący bezpiecznych ferii – cała szkoła

ZSP nr 2 „Dzień bez przemocy” – cała szkoła

Uczestnictwo w turnieju szkół podstawowych „Bezpieczna droga do szkoły”

Uczestnictwo w happeningu na ul. Rynek

Organizacja konkursu plastycznego „Strażnik miejski w pracy” – klasy 1-3

Uczestnictwo w zabawie „Lato w mieście” – MOK

Organizacja zabawy edukacyjnej „Bezpieczne przedszkole 2013”